Diagnoza i ewaluacja

Weronika Stępniak

Absolwentka Socjologii AGH, specjalność E-gospodarka. W MIK-u zajmuje się koordynowaniem projektów badawczych w ramach programu Małopolskie Obserwatorium Kultury oraz realizacją badań. Fascynuje ją tematyka feministyczna, praw i dobrostanu zwierząt oraz starości. Roślinożerna opiekunka Pieseła, marząca o życiu w Westeros, niekoniecznie za Murem.

Zobacz również