Teresa Jankowska

Z wykształcenia architektka wnętrz, z wyboru animatorka, trenerka, superwizorka, edukatorka, samorządowiec. Zaangażowana w działania związane z animacją społeczno-kulturową, rewitalizacja i ekonomią społeczną (Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej). Współpracuje z instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. Pracuje w Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznym w Krakowie i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszwie.

Zobacz również