Mateusz Witkowski

Redaktor naczelny i współzałożyciel portalu Popmoderna.pl. Doktorant na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdecydowanie sprzeciwia się dzieleniu kultury na „wysoką” i „niską”. Publikował m.in. w „Dwutygodniku”, „Xięgarni”, „Czasie Kultury”, „Opcjach”, stale współpracuje z Gazeta.pl i Wirtualną Polską. Interesuje się związkami między literaturą a popkulturą, brytyjską muzyką z lat 80. i 90. XX w. oraz włoskim futbolem.

Zobacz również