Koordynatorka merytoryczna

Elżbieta Kaproń

Teatrolog; zajmuje się planowaniem i realizacją projektów związanych z edukacją kulturową i wspierających aktywne uczestnictwo w kulturze, a także współpracą z instytucjami partnerskimi Małopolskiego Instytutu Kultury.

Zobacz również