Anna Miodyńska

Trenerka Centrum Aktywności Lokalnej CAL, mediatorka i animatorka społeczna. W Małopolskim Instytucie Kultury koordynuje program „Kultura w rozwoju”, którego działania są ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji pracowników lokalnych instytucji kultury oraz na współpracę przy realizacji konkretnych zadań polepszających jakość pracy tych instytucji na rzecz ich społeczności. Współpracuje z wieloma społecznościami lokalnymi w Małopolsce przy realizacji projektów integrujących mieszkańców wokół ich dziedzictwa kulturowego. Prywatnie – aktywna mieszkanka Nowej Huty i bywalczyni festynów i pikników.

Zobacz również