Natalia Nowacka

Pomiędzy Myślenicami, a Tenczynem…

 

Projekty artystyczne o charakterze site-specific. Dwie miejscowości połączone działaniami w przestrzeni publicznej to pomysł na pokazanie naszej wspólnoty i możliwości wymiany. Uczestnicy projektu uwrażliwieni poprzez wspólne i wzajemne poznawanie swoich miejscowości stają się bardziej świadomi. Młodzież z Tenczyna komentuje brak chodnika, pasów (nawet w okolicy szkoły). Na to nie mamy wpływu. Znajdujemy atuty, myślimy, jak wpisać się w tak dobrze sobie znane i zupełnie obce przestrzenie. Kolejne pomysły nabierają kształtów, wspomagane internetowymi inspiracjami z całego świata. Każda z realizacji musi być opisana – musimy wiedzieć, jakich materiałów potrzebujemy do jej stworzenia i w jakiej lokalizacji będzie trafna. Burze mózgów, „domyślenie” do pomysłów innych, szukanie lokalnego kolorytu. Tenczynianie proponują „Bramy Lasu”, „Pajęczyny” – instalacje w lesie, Myśleniczanki chcą połączyć starą „Lipkę” (jeden z symboli naszego miasta), która ucierpiała podczas jednej z burz, z jej następczynią posadzoną opodal. Rozmawiamy o pokoleniach, przenoszeniu historii i świadomości miejsc. O odchodzeniu – pojawia się propozycja „znaczenia” kolorową farbą ściętych przez człowieka drzew. W Tenczynie nie ma miejsca, gdzie nie słychać pracy maszyn tartaku – jest ich kilka, może nawet kilkanaście.

Fot. Uczestnicy projektu Ten czyn Myśle nice ©

Fot. Uczestnicy projektu Ten czyn Myśle nice ©

 

Zobacz również