Barbara Dejko i Alina Kwarciak

Odczarowana Gala

Piątek 26 października 2018 roku był wyjątkowym dniem dla uczestników projektu Odczarowany Oświęcim. Wtedy to odbyła się wielka gala podsumowująca projekt. W Miejskiej Bibliotece Publicznej Galeria Książki w Oświęcimiu zjawiła się młodzież biorąca udział w zajęciach projektowych, rodziny, prowadzący zajęcia i inni zaproszeni goście. Zaszczytem było pojawienie się Wiceprezydenta Miasta Oświęcim – pani Marii Pędrak, przedstawicielek Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie sprawującego opiekę nad projektem – pań Weroniki Idzikowskiej i Joanny Więcław – oraz opiekuna artystycznego projektu, prezesa RSTK „Grupa na Zamku” Oświęcim – pana Jerzego Demskiego. Obecni na gali mogli obejrzeć fotograficzną relację z przebiegu projektu oraz film, w którym o swoich wrażeniach opowiadała młodzież uczestnicząca w zajęciach. Uczestnicy projektu oraz prowadzący zajęcia odebrali z rąk koordynatora, Barbary Dejko, oraz partnerów projektowych, Bartosza Gajdy i Aliny Kwarciak, podziękowania, listy gratulacyjne i pamiątkowe medale ufundowane przez prezesa RSTK „Grupa na Zamku” Oświęcim. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem, w czasie którego padło wiele miłych słów pod adresem koordynatora projektu oraz prowadzących zajęcia.

Zobacz również