Jarosław Klaś

„Nowa Huta 2.0” – rozwijamy pasje i poznajemy dzielnicę

 

Od września realizowany jest projekt edukacji kulturowej Nowa Huta 2.0, skierowany do ponad 30 uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Organizują go animatorzy i nauczyciele z Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, Szkoły Podstawowej nr 92 im. Bohaterów Westerplatte i Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. bł. Laury Vicuna. Podczas zajęć, których tematykę wybrali sami uczestnicy, dzieci rozwijają swoje pasje, a przy tym poznają część Krakowa, w której mieszkają i uczą się. Zajęcia w ramach projektu odbywają się w soboty. We wrześniu odbyły się dwa spotkania w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida. Podczas pierwszego z nich poznawano zainteresowania i pasje uczestników, a także przygotowano mapy mentalne Nowej Huty, które pozwoliły określić, co dzieci wiedzą o swojej „małej ojczyźnie”. Na tej podstawie realizatorzy projektu przygotowali propozycje sześciu zajęć, które były odpowiedzią na zainteresowania dzieci i równocześnie pozwalały na lepsze poznanie Nowej Huty. Głównym punktem drugiego spotkania było przedstawienie uczestnikom propozycji zajęć, a następnie wybór czterech z nich, które odbędą się w październiku.

Drogą głosowania przy pomocy fasolek dzieci zadecydowały, że chcą uczestniczyć w:

  • zajęciach terenowych na Łąkach Nowohuckich, polegających na poznawaniu miejscowych roślin i zwierząt, połączonych z wycieczką rowerową dla chętnych;
  • warsztatach filmowych, podczas których stworzą film o Nowej Hucie, poznając tajniki charakteryzacji i udźwiękowienia filmu;
  • warsztatach fotograficznych w schronach pod Centrum Administracyjnym Kombinatu;
  • grze terenowej w najstarszej części dzielnicy, dotyczącej jej historii.

Podczas spotkań nigdy nie brakuje zajęć integracyjnych, dobrej zabawy, różnych pyszności, a przede wszystkim uśmiechu na twarzach uczestników i prowadzących. Organizatorzy w przyszłości chcą realizować kolejne edycje projektu, rozwijając jego formułę i rozszerzając zasięg.

Zobacz również