Barbara Dejko i Alina Kwarciak

Jak zaprojektować dobry plakat? „Odczarowany Oświęcim” w akcji

 

Podczas warsztatów z nowoczesnych technologii mieliśmy okazję stworzyć własny plakat na Odczarowaną Galę. Spotkanie zaczęło się od zabaw integracyjnych – ewolucji i splecionych dłoni – i tak zrelaksowani mogliśmy przejść do krótkiego wprowadzenia w temat Polskiej Szkoły Plakatu. Poznaliśmy nazwiska i prace polskich grafików plakacistów oraz obejrzeliśmy wiele plakatów, szukając w nich różnic, podobieństw i ostatecznie proponując własne rozwiązania plastyczne. Nieobce są nam teraz nazwiska artystów – twórców murali oświęcimskich: Andrzeja Pągowskiego, Rafała Olbińskiego, Edwarda Dwurnika, Tomasza Bagińskiego i Jarosława Jaśnikowskiego. Naszym przewodnikiem po sztuce grafiki była osoba współtworząca jeden z oświęcimskich murali pt. IMPRESJA w projekcie „Moje miasto, moja przestrzeń” – Marcelina Gajda.

Jednak by móc zaprojektować nasz plakat Odczarowanej Gali, musieliśmy przeanalizować zasady tworzenia dobrego plakatu, czyli: kompozycję, skalę, rytm, przestrzeń, barwę i hierarchię wizualną oraz odpowiedzieć na pytanie, jaką ma pełnić rolę. Wspólnie zdefiniowaliśmy podstawy skutecznego plakatu, czyli moc sugestii, wysoką estetykę, jasny przekaz, cel i format.

Przestudiowaliśmy specyfikę wyrażanych treści i ich wpływ na emocje, a serią krótkich ćwiczeń weszliśmy w meandry projektowania plakatu.

Już niedługo… niedługo… a zaprezentujemy go wszystkim 🙂

Zobacz również