Raport z badań na temat działalności edukacyjnej małopolskich instytucji artystycznych

Weronika Stępniak

Raport z badań na temat działalności edukacyjnej małopolskich instytucji artystycznych

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym raportem, którego celem jest analiza działalności edukacyjnej wybranych, publicznych instytucji kultury z terenu Małopolski, zajmujących się głównie działalnością artystyczną i sztuką (teatry, galerie, instytucje muzyczne itp.).

Zobacz również