MIK

Prelegenci

 

 

Marek Krajewski – socjolog, profesor zwyczajny, zatrudniony w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu. Autor licznych artykułów dotyczących współczesnej kultury, sztuki i edukacji kulturowej oraz książek: Kultury kultury popularnej (2003), POPamiętane (2006), Za fotografię! (2010, wspólnie z R. Drozdowskim), Narzędziownia. Jak badaliśmy (niewidzialne) miasto (2012, wspólnie z R. Drozdowskim, M. Frąckowiakiem, Ł. Rogowskim), Są w życiu rzeczy… (2013), Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych (2014, redaktor tomu), Diagnoza w kulturze (wspólnie z A. Skórzyńską), Incydentologia (2017). Współtwórca projektów Niewidzialne Miasto (www.niewdzialnemiasto.pl) i Archiwum Badań nad Życiem Codziennym (www.archiwum.edu.pl) oraz programu Bardzo Młoda Kultura.

 

Paneliści:

Anna Kulka – zawojanka, dyrektorka Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi. Nieustannie poszerza swoją wiedzę. W roku 2015 wzięła udział w Programie Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Fundację Szkoła Liderów. Realizuje rozmaite projekty edukacyjne. Przy współpracy ze Stowarzyszeniem PLinEU uruchomiła pierwsze szkolenia dla kobiet z gminy Zawoja, w wyniku których w gminie powstał Klub Odlotowych Mam. Zainicjowała powstanie młodzieżowego Wolontariatu Kultury działającego przy Babiogórskim Centrum Kultury.

Jarosława Słowik – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 20 lat uczy języka angielskiego w szkole podstawowej w Myślenicach. Niepowstrzymana w dążeniu do celu. Pasjonatka podróży – marzy o zabraniu swojej klasy w edukacyjną włóczęgę przez kontynenty.

Łukasz Pająk – absolwent politologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1998–2007 dziennikarz Radia Kraków. Od 1999 roku pracuje w szkole – najpierw jako nauczyciel w Gimnazjum nr 41, następnie jako dyrektor Gimnazjum 42, obecnie jako wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 92. Miłośnik Nowej Huty, dobrej, alternatywnej muzyki i futbolu amerykańskiego.

Piotr Pochopień – lokalny lider, animator społeczny, przewodnik górski, działacz kilku organizacji pozarządowych. Od 16 lat pracuje w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie, od 2003 roku jest wiceprezesem Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia. Fundraiser, doradca ds. animacji. Realizator projektów związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym, autor lub współautor publikacji promocyjnych i popularnonaukowych dotyczących regionu babiogórskiego. Promotor produktu lokalnego.

 

Prowadzący warsztaty:

Maja Dobkowska – od kilkunastu lat rozwija wyobraźnię i pomysłowość dzieci i dorosłych (w tym nauczycieli). Współpracuje ze szkołami, przedszkolami, muzeami, domami kultury i ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Działa na styku edukacji i kultury. Od lat prowadzi autorskie warsztaty z historii sztuki dla dzieci. Opiekowała się teatrami amatorskimi, współtworzyła muzealne ścieżki zwiedzania. Na zamówienie Muzeum Historii Polski napisała książkę dla dzieci o Nowej Hucie.

Jacek Gądecki – socjolog i antropolog społeczny, wykładowca Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, założyciel i lider młodzieżowych i parasolowych organizacji pozarządowych (S.I.N. „Motyka”, „Tłok” w Toruniu). Uczy podstaw ewaluacji i projektowania działań kulturalnych. Pracownik Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy projektowej i warsztatowej. Przygotowuje projekty młodzieżowe, przeprowadza warsztaty i szkolenia, tworzy projekty regrantingowe, w tym dla grup młodzieżowych (m.in. Inicjuj z FIO, Make a Connection). Współpracownik programu Synapsy.

Weronika Idzikowska – animatorka społeczna i kulturowa, pedagożka teatru. Absolwentka kursu Projektowanie Kultury na Uniwersytecie SWPS oraz szkolenia certyfikacyjnego dla trenerów Familylab Polska. Współpracuje m.in. z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie, Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie. Współautorka podręcznika dla animatorów kultury i nauczycieli Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, animatorów i rodziców zainteresowanych podejmowaniem długofalowych działań na rzecz rozwoju społeczności dziecięcych oraz budowaniem i wzmacnianiem perspektywy relacyjnej w pracy z dziećmi.

Teresa Jankowska – z wykształcenia architektka wnętrz, z wyboru animatorka, trenerka, superwizorka, edukatorka, samorządowiec. Zaangażowana w działania związane z animacją społeczno-kulturową, rewitalizacją i ekonomią społeczną (Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej). Współpracuje z instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. Zatrudniona w Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie.

Piotr Knaś – ukończył etnologię i europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, w którym koordynuje program Małopolskie Obserwatorium Kultury. Przewodnik beskidzki i członek Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Monika Nęcka – wykładowczyni edukacji artystycznej w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego. Jest autorką programu historii sztuki dla edukacji wczesnoszkolnej oraz ćwiczeń dla dzieci z identyfikacji kulturowej. Metodyczka sztuki współpracująca z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie, Bunkrem Sztuki, Międzynarodowym Centrum Kultury, muzeami i instytucjami kultury oraz organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi warsztaty artystyczne i edukacyjne, zapoznając uczestników w różnym wieku z materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Jest członkiem zarządu Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA. Współautorka podręcznika dla animatorów kultury i nauczycieli Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce.

Zespół:

Dziecięcy Zespół Góralski Mali Śwarni , Kierownik artystyczny: Bernadeta Szumal

Zespół powstał w Nowym Targu w 1983 roku z inicjatywy Marii i Józefa Staszlów. 26 października 2013 roku w czasie obchodów jubileuszu trzydziestolecia działalności Józef Staszel przekazał kierownictwo Bernadecie Szumal i Piotrowi Batkiewiczowi. Zespół działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu.

Mali Śwarni byli wielokrotnie laureatem Konkursu Muzyk Podhalańskich, uczestniczyli w wielu znaczących międzynarodowych festiwalach oraz imprezach folklorystycznych w kraju i za granicą. Dzieci z Zespołu, u boku najwybitniejszych artystów podhalańskich, brały udział w wyjątkowym widowisku zwanym „operą góralską” zatytułowanym Ojciec Święty Jan Paweł II na Podhalu. Zespół ma w repertuarze wiele ciekawych programów, m.in.: Na polanie, Kolęda góralska, Rój pszczeli, Odpust u św. Anny w Nowym Targu.

http://www.maliswarni.pl/historia.html

Zobacz również