Weronika Idzikowska

Zaangażowanie społeczności lokalnej w działania

LIST:

Pracuję jako instruktor w miejskim ośrodku kultury. Organizujemy różne projekty z dziećmi i młodzieżą. Na finały naszych działań, poza rodziną i znajomymi dzieci, nikt nie przychodzi. Jak przekonać innych członków naszej społeczności, żeby się pojawili?

Piotrek

ODPOWIEDŹ:

Proponuję panu wziąć pod uwagę cztery opisane poniżej kwestie – refleksja nad nimi może się przyczynić do zwiększenia frekwencji podczas finału waszych działań.

  1. Termin i miejsce spotkania finałowego

Dobrze jest sprawdzić, czy:

  • w czasie, kiedy zamierzacie zorganizować finał, w najbliższej okolicy nie są organizowane inne imprezy, wydarzenia, inicjatywy, które mogą stanowić konkurencję (→ warto pomyśleć o zmianie terminu finału),
  • ludzie nie wyjeżdżają na wakacje lub ferie albo finał nie odbywa się w godzinach ich pracy (→ warto pomyśleć o zmianie terminu finału),
  • aura sprzyja – jeśli wasze spotkanie finałowe odbywa się w plenerze (→ warto zastanowić się, jak zadbać o przybyłych gości, np. zapewnić im okrycia, ciepły poczęstunek i zakomunikować o tym w zaproszeniach; można również przenieść finał w miejsce zadaszone, ocieplone itd.),
  • nie ma innego święta, w którym biorą udział mieszkańcy (→ w zależności od specyfiki święta, można spróbować włączyć wasze przedsięwzięcie w jego obchody),
  • łatwo jest się dostać do miejsca, w którym będziecie występować; czy o tej porze funkcjonuje komunikacja publiczna, czy droga do miejsca pokazu jest ogólnodostępna itd. (→ należy pomyśleć, jak ułatwić potencjalnym gościom dotarcie na miejsce spotkania).

 

  1. Promocja spotkania finałowego

Jeśli zależy Wam na dotarciu do osób spoza grona krewnych i najbliższych znajomych, warto stworzyć razem z dziećmi/młodzieżą indywidualne zaproszenia i roznieść je po sąsiadach. Zaproszenie przekazane osobiście uzmysławia odbiorcom, że to wydarzenie skierowane jest również do nich.

Nie wszyscy czytają plakaty albo informacje na waszym fanpejdżu. Skuteczną metodą promocji może się okazać reklama ambientowa – nietypowa, czasem zaskakująca lub zabawna. Za przykład niech posłuży akcja francuskiego oddziału producenta czekolady Milka. Do sprzedaży trafiły tabliczki czekolady bez jednego – w domyśle: ostatniego – kawałka przysmaku. Po wejściu na odpowiednią stronę można było albo odzyskać ten kawałek dla siebie, albo wysłać go do kogoś bliskiego razem z paroma ciepłymi słowami. To w pełni oddaje hasło kampanii: dare to be tender, czyli „odważ się być czułym”. Promocja ambientowa z pozytywnym wydźwiękiem.

Jeśli nie ma pan pomysłu na alternatywne działania promocyjne, proszę zapytać dzieci/młodzież – podejrzewam, że szybko coś wymyślą!

  1. Temat spotkania finałowego

Warto zastanowić się, dla kogo mógłby być interesujący temat spotkania finałowego i dlaczego. Te potencjalnie zainteresowane grupy można zaprosić na finał. Przykładowo: jeśli projekt miał na celu zbadanie różnic i podobieństw między pokoleniami w waszej społeczności, to – o ile oczywiście projekt nie jest intymny, kierowany tylko do pewnej grupy osób – można na finał zaprosić grupy, których te podobieństwa czy różnice mogą dotyczyć: seniorów, przedszkolaki itd. Pamiętajcie, żeby aktywnie włączyć zaproszone osoby w rozmowę, zabawę, działania itp. dotyczące tematu.

  1. Relacje ze społecznością lokalną

Jeśli zależy wam na tym, żeby poza najbliższymi znajomymi i krewnymi na waszym wydarzeniu pojawiły się też inne osoby, już w trakcie realizacji projektu wejdźcie w dialog ze społecznością lokalną. Korzystajcie z wiedzy i doświadczeń jej członków, twórzcie coś wspólnie. Dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu ludzi w wasze działania zyskacie osoby zainteresowane efektami waszego projektu – jego współtwórców.

Powodzenia!

 

Weronika Idzikowska: animatorka społeczna i kulturowa, pedagożka kultury. Ukończyła Laboratorium „Projektowanie Kultury” na Uniwersytecie SWPS oraz szkolenie certyfikacyjne dla trenerów Familylab Polska. Współpracuje m.in. z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie, Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie, Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach. Współautorka podręcznika dla animatorów kultury i nauczycieli pt. Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, animatorów, rodziców, dorosłych zainteresowanych podejmowaniem długofalowych działań na rzecz rozwoju społeczności dziecięcych oraz budowaniem i wzmacnianiem perspektywy relacyjnej w pracy z dziećmi. W działaniach, które proponuje, inspiruje się podejściem pedagogicznym duńskiego terapeuty rodzinnego i pedagoga, Jespera Juul’a, wartościami obecnymi w procesie Porozumienia bez Przemocy oraz odwołuje się do własnych doświadczeń w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi.

kontakt: idzikowska[at]mik.krakow.pl

Zobacz również