MIK

O programie Synapsy

 

SYNAPSY to trzyletni, wielopoziomowy program wspierania edukacji kulturowej stworzony z myślą o nauczycielach i animatorach kultury oraz odbiorcach ich działań. Chcemy wspólnie tworzyć nowoczesną edukację kulturową, łącząc edukację szkolną z aktywnością pozaszkolną, projektując działania skierowane do dzieci i młodzieży, w których młody człowiek jest nie tylko widzem i odbiorcą, ale czynnym uczestnikiem i współtwórcą. To miejsce styku edukacji i kultury, przestrzeń przenikania się, wymiany i ścierania poglądów oraz doświadczeń z obszaru działań z dziećmi i młodzieżą – w szkole, w domu kultury, w kinie, w teatrze, w Internecie, na podwórku. To czas, kiedy łączymy nasze siły, żeby budować dialog społeczny oraz mądre działania edukacyjne, wykorzystujące kulturę jako narzędzie ekspresji i refleksji nad światem.

W ramach SYNAPS prowadzimy działania informacyjne i sieciujące, organizujemy kurs warsztatowy dla nauczycieli i animatorów, konkurs na realizację lokalnych projektów, prowadzimy diagnozę i ewaluację. W 2016 roku powstała platforma www.synapsy.malopolska.pl, na której, oprócz aktualności programowych, umieszczamy materiały edukacyjne.

Nauczyciele i animatorzy

Do udziału w programie SYNAPSY zapraszamy nauczycieli i animatorów kultury z Małopolski – tych z długoletnim stażem pracy i tych dopiero startujących, tych, którzy pracują w miastach, oraz tych, których aktywność obejmuje środowiska wiejskie. Szukamy ludzi, którzy chcą tworzyć projekty, łączące szkolnictwo z obszarem działań kultury po to, by wspierać dzieci i młodzież w procesach kształtowania relacji ze światem i społeczeństwem, ucząc krytycznego myślenia.

Połączmy siły!

Szukamy ludzi, którzy widzą sens w działaniach wspólnotowych i wymianie umiejętności, którzy chcą współdziałać z innymi osobami, kolektywami i instytucjami zainteresowanymi tworzeniem aktywnej sieci wsparcia dla rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży. Zależy nam na tym, żeby w planowanych działaniach brali udział nie tylko bezpośredni uczestnicy naszego programu, ale również partnerzy, włączani przez naszych uczestników na różnych etapach realizacji projektu: inni nauczyciele i animatorzy, artyści, aktywiści społeczni, liderzy kultury, samorządowcy, decydenci, lokalne kolektywy twórcze, instytucje kultury i oświaty itd.

Program SYNAPSY jest realizowany przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura oraz środkom z budżetu Województwa Małopolskiego.

Bardzo Młoda Kultura

Strategicznym celem 3-letniego programu Bardzo Młoda Kultura jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma zbudować system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które są odpowiedzialne za kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek.

Zapraszamy do odwiedzania bloga poświęconego edukacji kulturowej, który jest częścią Programu Bardzo Młoda Kultura. Znajdują się tam informacje dotyczące działań 16 operatorów z wszystkich województw.

Partnerzy programu SYNAPSY:

 • Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 • Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie
 • Fundacja Tygodnika Powszechnego
 • Fundacja Nowych Ujęć
 • Stowarzyszenie Rozstaje: U Zbiegu Kultur i Tradycji
 • Fundacja Sztuk Wizualnych
 • Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
 • Warsztat Innowacji Społecznych
 • Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
 • Centrum Sztuki Mościce
 • Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach
 • Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu
 • Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu
 • Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
 • Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
 • Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity
 • Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej
 • Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach
 • Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju
 • Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA
 • Hejnał Oświatowy. Miesięcznik Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Fundacja Wspierania Młodzieży Wyżej Mocniej Dalej