Forum Edukacji Kulturowej
Synapsy 2017

15 listopada 2017 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu odbyło się Forum Edukacji Kulturowej SYNAPSY 2017 zorganizowane przez  Małopolski Instytut Kultury w Krakowie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu.

Nasze forum stanowiło okazję do spotkania osób, które czują potrzebę działania na rzecz dzieci i młodzieży: nauczycieli, animatorów kultury, pedagogów, artystów, aktywistów społecznych oraz liderów kultury.

Forum było doskonałą sposobnością do wymiany doświadczeń, umiejętności, a także nawiązania współpracy z innymi instytucjami i kolektywami zainteresowanymi tworzeniem aktywnej sieci wsparcia dla rozwoju edukacji kulturowej.

Forum było objęte patronatem Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.