Joanna Więcław

Forum Edukacji Kulturowej SYNAPSY 2018

 

Forum Edukacji Kulturowej SYNAPSY 2018 to okazja do spotkania z ludźmi o dużej wrażliwości społecznej, którzy chętnie podzielą się swoją wiedzą i pasją: nauczycielami, edukatorami, animatorami i liderami kultury. Chcemy wspólnie podyskutować o najistotniejszych obecnie problemach i wyzwaniach naszych środowisk: edukacji dzieci i młodzieży, sposobach wsparcia nauczycieli, animatorów i edukatorów, o rozwijaniu kluczowych kompetencji XXI wieku, a także zastanowić się nad tym, jak zbudować skuteczną sieć współpracy pomiędzy sektorami kultury i edukacji.

Będziemy rozmawiać także o zmianie i potrzebie nowego, świeżego spojrzenia na znaczenie i obecność edukacji kulturowej nie tylko w szkołach i instytucjach kultury, ale również w mieście i w regionie. Zapraszamy do udziału w panelach dyskusyjnych, spotkaniach warsztatowych i do rozmów w kuluarach – będziemy wymieniać się pomysłami, wiedzą, doświadczeniami oraz skutecznymi, możliwymi do realizacji praktykami.

Jesteśmy przekonani, że zdolność do dokonywania pożytecznych społecznie zmian bierze się ze wspólnej pracy różnych środowisk. POŁĄCZMY SIŁY!

Spotkajmy się 14 listopada 2018 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Szczegóły wydarzenia i rejestracja znajdują się tutaj.

Autorka grafiki: Magda Gardeła CC BY-SA 3.0

Autorka grafiki: Magda Gardeła CC BY-SA 3.0

Zobacz również