Elżbieta Kaproń

Międzynarodowe warsztaty Europe in Perspective

 

Ruszył nabór na międzynarodowy kurs warsztatowy poświęcony idei różnorodności i edukacji międzykulturowej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Do udziału w warsztatach zapraszamy tandemy: nauczycieli i artystów lub animatorów doświadczonych w realizacji wspólnych działań artystycznych i edukacyjnych angażujących dzieci i młodzież. Program kursu łączy poznawanie nowych metod pracy z pogłębioną refleksją i umożliwia zapoznanie się z rozwiązaniami i pomysłami proponowanymi przez uczestników z różnych krajów europejskich (m.in. Austrii, Niemiec, Holandii, Belgii, Rumunii, Grecji, Czech, Francji, Anglii, Szwajcarii).

Terminy i miejsca:

  • 7–12 stycznia 2019 (Niemcy, Wolfenbüttel)
  • 18–23 lutego 2019 (Węgry, Budapeszt)
  • 30 kwietnia–5 maja 2019 (Grecja, Saloniki)

Wszystkie warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

Rekrutacja trwa do 3 września 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Osoba do kontaktu w MIK: Elżbieta Kaproń kapron@mik.krakow.pl

Europe in Perspective: International Co-operation in Cultural Learning to projekt realizowany przez europejską sieć instytucji edukacyjnych i kulturalnych działających pod przewodnictwem Federal Association for Cultural Child and Youth Education (BKJ) oraz Creativity, Culture & Education (CCE).

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie nowych – realizowanych na poziomie ponadnarodowym – możliwości wymiany i rozwoju zawodowego dla nauczycieli, edukatorów, artystów i animatorów. W 2018 r. przeprowadzone zostały trzy szkolenia pilotażowe (w Berlinie, Newcastle upon Tyne i Budapeszcie). Wzięły w nich udział cztery tandemy nauczycieli i animatorów z Małopolski. Projekt Europe in Perspective jest współfinansowany przez fundację Stiftung Mercator i Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ Młodzież.

Zobacz również