Katarzyna Dzigańska

Spotkanie sieci partnerskiej projektu Synapsy

 

11 maja w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu spotkała się sieć partnerska projektu Synapsy. Spotkanie miało charakter warsztatów. Naszym celem było wypracowanie planu działań, które mogłyby w Małopolsce doprowadzić do powstania Małopolskiego Programu Edukacji Kulturowej na wzór działań podjętych w województwie mazowieckim. Taki program to szansa na rozwój działań animacyjnych i edukacyjnych, to szansa na rozwój instytucji kultury, partnerstw pomiędzy województwem, miastami i gminami w regionie. To wreszcie szansa na rozwój współpracy różnych instytucji i osób dla dobra dzieci i młodzieży. Doświadczenia Mazowsza, Warszawy, Słupska, Łodzi i Gdańska (tam takie programy działają lub powstają) uczy, że warto samemu, w swoim środowisku, drogą partycypacji, wypracować zarys takiego programu, stworzyć koalicję osób i instytucji, które chcą się zaangażować w jego rozwój.

Warsztatom towarzyszyła ważna uroczystość. Burmistrz Myślenic, Pan Maciej Ostrowski, podpisał Samorządową Kartę Dla Kultury.

Zobacz również