Katarzyna Dzigańska

Konkurs lokalnych projektów edukacji kulturowej dzieci i młodzieży 2018 – Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi konkursu projektów w ramach trzeciej edycji programu SYNAPSY. Do udziału w konkursie uprawnieni są uczestnicy kursu warsztatowego SYNAPSY, którzy wzięli udział we wszystkich warsztatach, zgodnie z obowiązującym Ramowym programem kursu warsztatowego 2018 oraz uczestnicy konkursu lokalnych projektów edukacji kulturowej dzieci i młodzieży z 2016 roku i 2017, którzy nie otrzymali dofinansowania w pierwszej i drugiej edycji konkursu.

Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie projektu i przesłanie go online w postaci poprawnie wypełnionego Formularza wniosku konkursowego do 21 maja 2018 r. do godz. 12.00.

Prosimy o zapoznanie się z:
REGULAMINEM KONKURSU LOKALNYCH PROJEKTÓW EDUKACJI KULTUROWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY,
WZOREM FORMULARZA WNIOSKU KONKURSOWEGO,
WYTYCZNYMI DO PROJEKTU EDUKACJI KULTUROWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY,
WYDATKAMI KWALIFIKOWANYMI W PROJEKCIE,
WZOREM UMOWY O WSPÓŁPRACY.

Formularz wniosku konkursowego będzie dostępny online w drugiej połowie kwietnia.

Zobacz również