Katarzyna Dzigańska

Warsztaty fakultatywne dla uczestników kursu Synapsy 2018

W drugiej połowie kwietnia zachęcamy uczestników kursu Synapsy 2018 do udziału w warsztatach fakultatywnych. O udziale będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Maksymalnie możemy przyjąć 20 uczestników na każdy warsztat. Zgłoszenia proszę przesyłać mailowo w terminie od 26 marca do 4 kwietnia na adres: dziganska@mik.krakow.pl. W mailu proszę o informację, jaki warsztat Państwo wybierają. Wszystkie warsztaty fakultatywne odbędą się w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie w godzinach 10.00-17.30.

Terminy i tematy warsztatów

14 kwietnia:
Monika Nęcka – „Rozwijanie kreatywności przez działania ze sztuką u dzieci ze szkoły podstawowej”
Warsztat ma na celu zapoznanie z metodami twórczymi w pracy z dziećmi i użyciem dzieł sztuki oraz dziedzictwa niematerialnego do budowania relacji i otwierania na rozwiązywanie problemów. W warsztacie użyte będą ćwiczenia z Treningu Twórczości, gry i zabawy edukacyjne oraz ćwiczenia z użyciem dzieła sztuki. Na warsztacie poruszone zostanie również zagadnienie inteligencji wielorakiej.

15 kwietnia:
Artur Krupa
– „Wspieranie procesu komunikacji z wykorzystaniem analizy transakcyjnej i modelu komunikacyjnego SAVI. Budowanie partnerskiej komunikacji z młodzieżą”
Warsztat o tym, jak komunikować się z młodzieżą –jakie my, dorośli, przyjmujemy postawy w tej komunikacji i jak mogą one wpływać na nasze relacje z nastolatkami.

21 kwietnia:
Maja Dobkowska„Bliskie spotkania z kreatywnością dla dzieci ze szkoły podstawowej”
Tematem zajęć będzie proces twórczy. W rozbudowanym ćwiczeniu (grze) autorka zaprosi grupę do wypracowania pewnej kreatywnej koncepcji. Uczestnicy będą w małych grupach krok po kroku rozwijać swój koncept, poznając przy okazji poszczególne etapy procesu twórczego, a także techniki ułatwiające pracę w poszczególnych etapach. Po skończonej grze zostaną omówione wszystkie etapy procesu pod kątem ich celu, specyfiki, wyzwań związanych z ich moderowaniem, a także specyficznych trudności związanych z wiekiem uczestników. W drugiej części zajęć uczestnicy zaprojektują własne twórcze projekty, które chcieliby zrealizować z dziećmi, rozpisując je na etapy.

22 kwietnia:
Artur Krupa – „Rozwiązywanie sytuacji spornych w grupie z wykorzystaniem podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Wspieranie u młodzieży postawy współodpowiedzialności i świadomości wpływu na zachowania otoczenia”
Warsztat o tym, jak rozwiązywać konflikty w grupie nastolatków. Jak uczyć młodzież, że swoim zachowaniem wpływa na innych.

Zobacz również