Katarzyna Dzigańska

Nowy Sącz i Kraków – kolejny weekend warsztatów

 

24 i 25 marca pracowały jednocześnie grupy w Nowym Sączu i Krakowie. Warsztaty w Krakowie poprowadziła Weronika Idzikowska. Podobnie jak poprzednicy z Tarnowa i Nowego Sącza, uczestnicy warsztatów rozmawiali między innymi o tym, czym są kultura, edukacja, jakiej edukacji potrzebują dzieci i młodzież w XXI wieku. Zapoznali się z podstawowymi definicjami i założeniami programu Synapsy – partycypacyjnym projektowaniem działań z obszaru edukacji i animacji kulturowej i relacyjnym ujęciem pracy z dziećmi. Dowiedzieli się, kiedy i jak przeprowadzić diagnozę zainteresowań i potrzeb grupy, jaka jest rola dorosłych we wzmacnianiu umiejętności społecznych i twórczych dzieci i młodzieży. Z grupą nowosądecką spotkał się Jacek Gądecki – tematami zajęć były myślenie projektowe, monitoring i ewaluacja działań z dziećmi i młodzieżą.

W weekend 7 i 8 kwietnia kończymy kurs warsztatowy, wtedy odbędą się ostatnie zajęcia w Krakowie.

Zobacz również