Katarzyna Dzigańska

Międzynarodowa konferencja „Cultural Education Policies in Europe”

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA
ul. Nadwiślańska 2-4, Kraków
22 marca 2018

Czy jest możliwe, abyśmy w Europie wypracowali wspólną koncepcję, czym jest i jakie ma znaczenie edukacja artystyczna i kulturalna? Czy raczej musimy poprzestać na rozmowie o różnych, nieporównywalnych sytuacjach i koncepcjach w obrębie poszczególnych krajów? Czy możemy znaleźć lub zdefiniować wspólne standardy, aby dać edukacyjną odpowiedź na wyzwania współczesnego świata? Czy kraje europejskie stoją przed podobnymi, czy zupełnie innymi problemami? Edukacja artystyczna i kulturalna nie znalazła dotąd istotnego miejsca w projektowaniu europejskich polityk kulturalnych, czy istnieje szansa, żeby to zmienić?

O tych i innych kwestiach będą dyskutować zaproszeni goście i członkowie Europejskiej Sieci Obserwatoriów w dziedzinie Edukacji Artystycznej i Kulturalnej ENO.

Prezentacje zaproszonych ekspertów z całej Europy poprzedzi panel poświęcony sytuacji edukacji kulturalnej w Polsce. Głos zabiorą Edwin Bendyk, Tomasz Plata, Łucja Piekarska-Duraj, Tomasz Szkudlarek, Joanna Orlik.

Pierwsza część konferencji będzie prowadzona w języku polskim (z tłumaczeniem symultanicznym na język angielski), druga część konferencji będzie prowadzona w języku angielskim.

Wstęp wolny, obowiązuje rejestracja online.

Szczegółowe informacje na stronie.

Autorka: Magda Gardeła CC-BY-SA 3.0

Autorka grafiki: Magda Gardeła CC-BY-SA 3.0

Zobacz również