Piotr Knaś

„W kierunku bycia razem” – Forum Edukacji Kulturowej SYNAPSY 2017 za nami!

Forum Edukacji Kulturowej SYNAPSY 2017, które odbyło się 15 listopada 2017 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu, było spotkaniem trzech środowisk: oświaty, kultury i samorządu. Wzięło w nim udział około 90 osób. Głównym tematem forum była współpraca: szkoły z instytucją kultury, dzieci z dorosłymi, dzieci z dziećmi, organizatorów programu Synapsy z jego partnerami.

Zespół Synaps, realizujący w Małopolskim Instytucie Kultury regionalną odsłonę programu Bardzo Młoda Kultura, przyswoił sobie pewną definicję uczestnictwa w kulturze, mówiącą o tym, że jest to każda czynność i aktywność, dzięki której tworzą się nowe relacje – pomiędzy ludźmi, między ludźmi a ideami. Dlatego tak ważne było dla nas, aby to spotkanie odbyło się w atmosferze koleżeństwa, współpracy, otwartej rozmowy, w gronie osób, które sobie ufają.

Ten cel został chyba osiągnięty. Forum w Nowym Targu stało się „przestrzenią dobrej rozmowy”. Dziękujemy uczestnikom za otwartość wobec tego, co przygotowały Małopolski Instytut Kultury w Krakowie i Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu.

Wykład prof. Marka Krajewskiego o „wspólnym byciu razem”, panel dyskusyjny z realizatorami synapsowych projektów, warsztaty poszerzające kompetencje i możliwości pracy animatorów i nauczycieli, występ zespołu Mali Śwarni, podsumowanie spotkania w kręgu uczestników – to wydarzyło się zgodnie z programem. Jednocześnie w kuluarach toczyły się rozmowy, od powitań osób spotykających się po dłuższej przerwie, po dyskusje o realiach prowadzenia działań edukacyjnych w Małopolsce.

Było to zatem spotkanie dające energię i zapał do dalszych działań. To nie koniec Synaps. Przed nami kolejny rok, nowy kurs warsztatowy, nowi uczestnicy i nowe projekty. W lutym planowane jest spotkanie partnerów Synaps, które – mamy nadzieję – będzie następnym krokiem do powstania koalicji na rzecz rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce. Bądźmy w kontakcie!

Zobacz również