Joanna Więcław

#poznajmysię… czyli co o pracy z dziećmi i młodzieżą mówią nasi Realizatorzy projektów

Kolejnymi Realizatorkami są Gosia i Ala, którym zdarza się zapewne „Na boso i z buta” przemierzać górskie szlaki, bowiem tworzony przez nie projekt odbywa się w Bukowinie Tatrzańskiej. W prowadzonych działaniach wspierają je: Marysia, Beata, Agnieszka oraz Ania. Przeczytajcie co sądzą o realizowanym przez siebie projekcie.

Realizujemy projekt „Na boso i z buta”, ponieważ… chcemy zintegrować dzieci z różnych miejscowości naszej gminy, zapewnić im atrakcyjne i innowacyjne zajęcia, wzbudzić w nich zainteresowanie innymi kulturami, nauczyć młodych ludzi tolerancji i współpracy.
Współpraca z dziećmi i młodzieżą to dla nas… radość, a jednocześnie wyzwanie i szansa na zdobycie nowych doświadczeń.

 Gosia: Jestem nauczycielką, ponieważ… lubię pracę z dziećmi; daje mi ona dużo satysfakcji.
Ala: Jestem animatorką, ponieważ… lubię tworzyć ofertę czasu wolnego dla różnych grup.

Gosia: Moje największe wyzwanie w pracy z dziećmi i młodzieżą to… wyzwolenie drzemiącego w nich potencjału.
Ala: Moje największe wyzwanie w pracy z dziećmi i młodzieżą to… sprostanie ich oczekiwaniom.

Gosia: Moje największe marzenie w pracy z dziećmi to… pomoc w rozwijaniu twórczego myślenia, otwartości na drugiego człowieka, a także umiejętności wykorzystywania swoich talentów.
Ala: Moje największe marzenie w pracy z dziećmi to… pobudzenie w nich kreatywności i chęci podejmowania własnych inicjatyw kulturowych i społecznych.

Gosia: Edukacja kulturowa jest dla mnie… ważną częścią mojego życia, ponieważ wiąże się z moją pracą zawodową.
Ala: Edukacja kulturowa jest dla mnie… podstawą silnego społeczeństwa w regionie i nie tylko.

Skrócony opis projektu:

„Na boso i z buta” to zajęcia oparte na fabule znanego programu podróżniczego „Boso przez świat” i skierowane do dzieci w wieku 7–9 lat. Każde warsztaty będą prowadzić uczestników przez odległe krańce świata. Na zajęciach chcemy pokazać dzieciom, że w różnych zakątkach świata ich rówieśnicy także pielęgnują swoją tożsamość kulturową. W trakcie zajęć teatralnych uczestnicy zajmą się poznawaniem kuchni, zajęć codziennych, ubioru i obyczajów dzieci z różnych regionów. Na zajęciach tanecznych nauczą się 4 różnych tańców. Warsztaty te stanowić będą integralną całość. Projekt przygotuje dzieci do aktywnego udziału w kulturze, wpłynie na ich integrację. Rodzice będą proszeni o aktywne włączenie się w pomoc przy organizacji występu finałowego. Planowane warsztaty mają zachęcić społeczność lokalną do działań na rzecz integracji między mieszkańcami naszej gminy, tzn. mamy nadzieję, że pojawią się inne inicjatywy podejmowane z dziećmi i młodzieżą.

Fot. M. Matys ©

Fot. M. Matys ©

 

Zobacz również