Joanna Więcław

spotkanie z Partnerami w Chrzanowie

13 września 2017 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie odbyło się trzecie spotkanie Partnerów SYNAPS – programu rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce. Warto zauważyć, że było to zarazem pierwsze spotkanie poza Krakowem, więc współpraca naszych Partnerów w ramach tzw. wędrującego forum kultury nabiera coraz większego rozmachu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących instytucji:

 • Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie,
 • Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 • Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie,
 • Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu,
 • Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu,
 • Gorlickiego Centrum Kultury,
 • BWA w Tarnowie,
 • Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach,
 • Gminnej Biblioteki Publicznej w Ropie,
 • Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach,
 • Rady Sołeckiej w Pogorzycach,
 • Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie,
 • Urzędu Miasta w Chrzanowie,
 • II LO w Chrzanowie,
 • chrzanowskiej Rady Miejskiej.

Spotkanie było podzielone na dwie części. Podczas pierwszej pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie w rewelacyjny sposób zaprezentowali swoją działalność. Świetne metody pracy i współpracy, otwartość na propozycje z zewnątrz, wchodzenie w wielorakie partnerstwa, w połączeniu z dobrą lokalizacją i nowoczesnym budynkiem czynią z Biblioteki centrum kultury, w którym prowadzone są działania rozwijające kompetencje kulturowe, społeczne i obywatelskie. Po zakończeniu wizyty studyjnej odbył się warsztat, który dotyczył dwóch wątków: metody edukacji kulturowej oraz jej miejsca w pracy instytucji kultury. Głównym efektem spotkania była deklaracja dalszej woli i chęci współpracy Partnerów w trybie wędrującego forum kultury oraz potwierdzenie intencji powołania zrzeszenia/federacji na rzecz rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce. Kolejne spotkanie Partnerów odbędzie się najprawdopodobniej w pierwszej połowie lutego 2018 roku w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu.

Zobacz również