Joanna Więcław

#poznajmysię… czyli co o pracy z dziećmi i młodzieżą mówią nasi Realizatorzy projektów

 

Kolejnymi Uczestniczkami SYNAPS są Kasia i Aneta, które wspólnie realizują projekt „Od makrofotografii do aerofotografii” w miejscowości i gminie Radziemice w powiecie proszowickim. Dziewczyny postanowiły jednak przedstawić swój Zespół w całości, dlatego na zdjęciu znalazły się: Marta, Jola, Danusia oraz Jola. Zgodnie stwierdziły także, że:

Realizujemy projekt… „Od makrofotografii do aerofotografii”, ponieważ chcemy pobudzić dzieci i młodzież do wielorakich działań indywidualnych i grupowych, które wykorzystają w przyszłości.

Współpraca z dziećmi i młodzieżą to dla nas… pasja i radość.

Jesteśmy animatorami i nauczycielami, ponieważ… lubimy pracę z dziećmi i młodzieżą. Umiemy ich słuchać, dzięki czemu wiemy, jakie są ich oczekiwania. Chcemy zapewnić im także jak najszerszy rozwój uwzględniający ich pasje i zainteresowania.

Nasze największe wyzwanie w pracy z dziećmi i młodzieżą to… wspieranie ich w pokonywaniu słabości, pomaganie w nabywaniu umiejętności, które pomogą im w realizowaniu siebie we współczesnym świecie.

Naszym największym marzeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą jest to,… aby poprzez nasze działania dzieci nauczyły się i potrafiły samodzielnie poszukiwać nowych rozwiązań, a także ponosić konsekwencje swoich zachowań, wyciągając wnioski z błędów, jakie popełnią w drodze do wyznaczonego celu.

Edukacja kulturowa jest dla nas… działaniem dziecka i dorosłego, którego celem jest nabycie umiejętności odnajdywania się w różnych sytuacjach społecznych i kulturowych.

„Od makrofotografii do aerofotografii”- skrócony opis projektu:

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 10–13 lat. Zorganizuję spotkanie informacyjne, na którym poinformuję uczniów o wszystkich szczegółach projektu. Zaproponuję wyjazd integracyjny, podczas którego grupa będzie miała okazję lepiej się poznać, wybrać temat i sposób realizacji projektu. Po powrocie odbędą się warsztaty filmowe prowadzone przez profesjonalnego filmowca, podczas których uczniom zostanie przybliżona tematyka związana ze światem filmu, fotografii oraz technikami i sposobami kręcenia filmów. Zorganizuję spotkanie międzypokoleniowe i prezentację filmu. Powstanie także wystawa fotografii zrobionych w trakcie realizacji projektu, a na zakończenie ocenimy nasze działania i wyciągniemy wnioski na przyszłość.

fot. K. Duch ©

fot. K. Duch ©

Zobacz również