Joanna Więcław

Synapsy łączą siły w Krakowie i Nowym Sączu!

W weekend 1–2 kwietnia 2017 r. Synapsy łączyły siły w dwóch miejscach. W Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie z grupą krakowską spotkał się Jacek Gądecki – socjolog, antropolog społeczny, wykładowca Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także założyciel i lider młodzieżowych i parasolowych organizacji pozarządowych w Toruniu. Natomiast w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowy Sączu warsztaty poprowadziły Weronika Idzikowska i Monika Nęcka. Grupa sądecka zgłębiała wiedzę dotyczącą edukacji kulturowej, diagnozowania potrzeb dzieci z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, a także poznała etapy rozwoju dziecka i wzięła udział w treningu twórczości. Grupa krakowska, która wszystkimi tymi tematami zajmowała się w poprzedni weekend, pracowała nad myśleniem projektowym oraz ewaluacją, realizowaną przez i dla dzieci.

Zobacz również