Katarzyna Dzigańska

Konkurs lokalnych projektów edukacji kulturowej dzieci i młodzieży 2017 – Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi konkursu projektów w ramach drugiej edycji programu SYNAPSY. Do udziału w konkursie uprawnieni są uczestnicy kursu warsztatowego SYNAPSY, którzy wzięli udział we wszystkich warsztatach, zgodnie z obowiązującym Ramowym programem kursu warsztatowego 2017 oraz uczestnicy konkursu lokalnych projektów edukacji kulturowej dzieci i młodzieży z 2016 roku, którzy nie otrzymali dofinansowania w pierwszej edycji konkursu.

Prosimy o zapoznanie się z:
REGULAMINEM KONKURSU LOKALNYCH PROJEKTÓW EDUKACJI KULTUROWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY,
WZOREM FORMULARZA WNIOSKU KONKURSOWEGO,
WYTYCZNYMI DO PROJEKTU EDUKACJI KULTUROWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY,
WYDATKAMI KWALIFIKOWANYMI W PROJEKCIE,
WZOREM UMOWY O WSPÓŁPRACY.

Formularz wniosku konkursowego będzie dostępny online pod koniec kwietnia.

Zobacz również